ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 93.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 90.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 88.41 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 85.58 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน