ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 4  
6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา สพป. ตาก เขต 2 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่สละ สพป. ตาก เขต 2 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน