ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 87.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน