ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป. ตาก เขต 2 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า สพป. ตาก เขต 2 88.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ สพป. ตาก เขต 2 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 84.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน