ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน