เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
7 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ สพป.อุทัยธานี เขต ๑


ลงทะเบียนโรงเรียน นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
 โอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ ๑ กันยายน ถึง ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาคจังหวัดแพร่ วันที่ ๑๘-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ ๓-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗


การแข่งขันระดับภาคจังหวัดแพร่ วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
การแข่งขันระดับชาติ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 

 
เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูล

ด่วนsurprise ขณะนี้ได้เปิดระบบให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค ดำเนินการแก้ไขข้อมูลนักเรียน ครูควบคุมให้ถูกต้องโดยแก้ไขในระบบโรงเรียน(ตามเกณฑ์) จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ระดับภาค

วันพฤหัสบดี ที่ 06 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06:25 น.
เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่

smileyเขตพื้นที่เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร  ในระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน โรงเรียนดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลไว้ laughส่วนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค ให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและดำเนินการแก้ไขในระบบโรงเรียน(ตามเกณฑ์) ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ระดับภาค

วันอังคาร ที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 20:34 น.
การรายงานตัว การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของการศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเรียนร่วม)
ให้ครูผู้ควบคุมแต่ละรายการนำนักเรียนที่เข้าประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของการศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเรียนร่วม) รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.30-9.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 โดยพิมพ์บัตรประจำตัวผู้แข่งขันแต่ละคน ส่งเอกสารข้อมูลนักเรียนตามเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการตรวจสอบ รับฟังคำชี้แจง และเข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมต่อไป 
วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 11:11 น.
สถานที่แข่งขันระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 (จ.แพร่)

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสามารถดาวโหลดสถานที่แข่งขันของกลุ่ม สพป. ได้ที่เว็บรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 http://north64.sillapa.net/sp-center/

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 08:48 น.
การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน

สพป.อุทัยธานี เขต 1 จะเปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้ควบคุม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ก่อนดำเนินการโอนข้อมูลระดับภาค ระหว่างนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไขให้แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน ไปยัง E-mail sornornirun@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ต่อไป

วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13:23 น.
กำหนดจัดการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของการศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเรียนร่วม)

 สพป.อุทัยธานี เขต 1 กำหนดจัดการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของการศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเรียนร่วม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุมสะแกกรัง 2 รายละเอียด/ตารางการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 12:54 น.
แก้ไขสถานที่แข่งขัน
แก้ไขสถานที่แข่งขัน ID 090 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ในตารางการแข่งขันจากเดิมโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ
วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 07:22 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
จะเปิดระบบการพิมพ์บัตรให้ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
วันเสาร์ ที่ 06 กันยายน 2557 เวลา 02:41 น.
การแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่เข้าแข่งขันคนเดียว

กิจกรรมที่มีผู้แข่งขัน ๑ คน เนื่องจากในระบบโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียนได้  หากโรงเรียนต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด ชื่อ-สกุล นักเรียน ให้ระบุรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขและส่งข้อมูลไปยัง E-mail  sornornirun@gmail.com  เพื่อดำเนินการให้ต่อไป

วันพฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 01:58 น.
ด่วน เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลนักเรียน ครูผู้ควบคุม

เปิดระบบให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนและครูผู้ควบคุม ในระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๗ และจะปิดระบบในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.

พร้อมทั้งให้โรงเรียนตรวจสอบนักเรียนที่แข่งขันมากกว่า ๑ รายการ (ที่เมนูด้านซ้ายของระบบโรงเรียน) ให้เป็นไปตามประกาศของเขตพื้นที่

วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 07:23 น.
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ
การแก้ไขข้อมูลนักเรียน, ครูผู้ควบคุม
กำหนดการส่งผลงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแข่งขัน
การติดต่อ ประสานงานผู้รับผิดชอบงานฯ สพป.อุทัยธานี เขต 1
ติดตามข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 94
จำนวนทีม 820
จำนวนนักเรียน 1,754
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,224
จำนวนกรรมการ 835
ครู+นักเรียน 2,978
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,813
ประกาศผลแล้ว 170/254 (66.93%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 19
เมื่อวาน 44
สัปดาห์นี้ 388
สัปดาห์ที่แล้ว 707
เดือนนี้ 1,036
เดือนที่แล้ว 1,451
ปีนี้ 13,696
ทั้งหมด 167,769