หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ ผอ.ประสิทธิ์ ประพัทธ์ธรรม/ผอ.บรรจง จูรัตน์ 15.583953, 99.861554 08 1972 5418 / 08 99
2 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
3 เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์ ผอ.สุภาณี ยิ้มพะ 15.568005, 99.863520 08 7207 4939
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ อ.สว่างอารมณ์ ผอ.จิระ มิ่งเมืองมูล 15.615318, 99.794537 08 9907 4943
5 โรงเรียนบ้านเนินก้าว อ.สว่างอารมณ์ ผอ.กำจัด กมลมาลย์ 15.610417, 99.845405 08 1786 4662
6 โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สว่างอารมณ์ ผอ.คมกฤษษ์ เปรมกิจพรพัฒนา 15.588317, 99.819683 08 6104 7082
7 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อ.สว่างอารมณ์ ผอ.ประสิทธิ์ อรุณศรีสุขสันต์ 15.587542, 99.845182 08 1972 5727
8 โรงเรียนอนุบาลว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ ผอ.สมพงษ์ เกตุกรรม 15.585685, 99.859527 08 9960 1354

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ 0865926721 ศิลป์ชัย เทศนา ออกแบบกราฟิกส์ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]