หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 53 40 78.43% 7 13.73% 2 3.92% 2 3.92% 51
2 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 42 23 54.76% 7 16.67% 2 4.76% 10 23.81% 42
3 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 41 21 51.22% 8 19.51% 3 7.32% 9 21.95% 41
4 โรงเรียนบ้านวังเตย 47 21 52.5% 7 17.5% 3 7.5% 9 22.5% 40
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 32 19 67.86% 5 17.86% 1 3.57% 3 10.71% 28
6 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 34 19 59.38% 3 9.38% 4 12.5% 6 18.75% 32
7 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 28 17 60.71% 4 14.29% 4 14.29% 3 10.71% 28
8 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 31 15 48.39% 11 35.48% 3 9.68% 2 6.45% 31
9 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 26 13 50% 5 19.23% 3 11.54% 5 19.23% 26
10 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 20 11 55% 5 25% 1 5% 3 15% 20
11 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 21 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
12 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 21 11 57.89% 3 15.79% 1 5.26% 4 21.05% 19
13 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 21 10 52.63% 4 21.05% 3 15.79% 2 10.53% 19
14 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 24 10 41.67% 2 8.33% 5 20.83% 7 29.17% 24
15 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
17 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 24 8 36.36% 6 27.27% 0 0% 8 36.36% 22
18 โรงเรียนวัดท่าโพ 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
19 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนบ้านปากดง 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
21 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 12 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
22 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 13 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
23 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
24 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 16 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
25 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 13 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
26 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 14 6 42.86% 1 7.14% 4 28.57% 3 21.43% 14
27 โรงเรียนวัดดอนหวาย 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
28 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
29 โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนบ้านหนองเมน 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
31 โรงเรียนบ้านคอดยาง 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
32 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
33 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 13 4 30.77% 6 46.15% 0 0% 3 23.08% 13
34 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
35 โรงเรียนบ้านหนองรัก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
36 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
37 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
38 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนวัดหนองตางู 10 2 20% 4 40% 0 0% 4 40% 10
40 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
41 โรงเรียนวัดวังสาริกา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
42 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
43 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
44 โรงเรียนวัดหนองสระ 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
45 โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
46 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
48 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
49 โรงเรียนบ้านหัวดง 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
50 โรงเรียนวัดดงแขวน 7 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
51 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
52 โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
53 โรงเรียนบ้านท่าดาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนวัดวังบุญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนวัดหนองแก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
61 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
62 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
63 โรงเรียนวัดสะพานหิน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
64 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนวัดดอนกลอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนวัดตานาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านเนินตูม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
70 โรงเรียนวัดดงพิกุล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนวัดหาดทนง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
74 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 5 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5
75 โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
76 โรงเรียนวัดจักษา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
77 โรงเรียนบ้านท่าซุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
80 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
81 โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ 0865926721 ศิลป์ชัย เทศนา ออกแบบกราฟิกส์ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]