หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 21 44 37
2 001 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 5 27 13
3 003 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 5 5 5
4 004 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 0 0 0
5 009 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 13 39 25
6 010 โรงเรียนบ้านคอดยาง 9 24 12
7 011 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 4 24 10
8 014 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 32 95 61
9 012 โรงเรียนบ้านท่าซุง 1 2 2
10 013 โรงเรียนบ้านท่าดาน 2 6 3
11 018 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 14 25 15
12 019 โรงเรียนบ้านปากดง 11 14 14
13 021 โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 0 0 0
14 022 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 34 74 53
15 024 โรงเรียนบ้านวังเตย 47 100 70
16 023 โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 4 6 5
17 026 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 12 39 21
18 025 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 1 1 1
19 027 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 26 64 46
20 028 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 6 10 8
21 029 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 21 32 28
22 032 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1 1 1
23 033 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 3 5 4
24 034 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 21 48 35
25 038 โรงเรียนบ้านหนองยายดา 0 0 0
26 039 โรงเรียนบ้านหนองรัก 6 10 8
27 041 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 28 62 45
28 042 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 13 36 22
29 030 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1 1 1
30 037 โรงเรียนบ้านหนองเมน 8 18 12
31 031 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 4 5 4
32 040 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 9 18 15
33 043 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 8 26 16
34 036 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 16 22 21
35 035 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 3 3
36 044 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 24 53 42
37 045 โรงเรียนบ้านหัวดง 5 8 5
38 005 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 7 15 7
39 006 โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 2 2 2
40 007 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0
41 008 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 4 12 8
42 015 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 4 6 6
43 017 โรงเรียนบ้านเนินตูม 2 4 4
44 016 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 5 11 7
45 020 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 42 87 69
46 050 โรงเรียนวัดจักษา 2 4 3
47 052 โรงเรียนวัดดงพิกุล 2 4 4
48 051 โรงเรียนวัดดงแขวน 7 13 11
49 053 โรงเรียนวัดดอนกลอย 1 1 1
50 054 โรงเรียนวัดดอนหวาย 9 16 14
51 055 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 2 2 2
52 056 โรงเรียนวัดตานาด 1 2 2
53 059 โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 6 12 7
54 060 โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 1 1 1
55 061 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 4 6 4
56 058 โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 0 0 0
57 057 โรงเรียนวัดท่าโพ 13 22 20
58 064 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 2 4 3
59 065 โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0 0 0
60 066 โรงเรียนวัดวังบุญ 2 3 2
61 067 โรงเรียนวัดวังสาริกา 5 7 6
62 068 โรงเรียนวัดสะพานหิน 3 9 6
63 069 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 2 2 2
64 072 โรงเรียนวัดหนองตางู 10 21 10
65 073 โรงเรียนวัดหนองนกยูง 0 0 0
66 075 โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 0 0 0
67 077 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 7 8 7
68 079 โรงเรียนวัดหนองสระ 6 13 8
69 080 โรงเรียนวัดหนองสลิด 0 0 0
70 071 โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 3 5 3
71 078 โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน 0 0 0
72 070 โรงเรียนวัดหนองแก 2 6 3
73 076 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 5 9 6
74 074 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 0 0 0
75 082 โรงเรียนวัดหาดทนง 2 5 4
76 081 โรงเรียนวัดห้วยรอบ 0 0 0
77 083 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 2 6 4
78 084 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 2 6 3
79 047 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 1 2 2
80 048 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1 3 1
81 049 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 24 44 35
82 062 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 10 18 15
83 063 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก 3 8 4
84 085 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 41 66 46
85 088 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 20 49 28
86 089 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 31 49 42
87 090 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 13 25 15
88 086 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 53 120 83
89 046 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 12 35 20
90 087 โรงเรียนอนุบาลรจนา 0 0 0
91 091 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 11 13 11
92 092 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 6 7 6
93 093 โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย 3 3 3
94 094 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 6 41 11
รวม 820 1754 1224
2978

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ 0865926721 ศิลป์ชัย เทศนา ออกแบบกราฟิกส์ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]