สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 40 7 2 2 49
2 บ้านโป่งเก้ง 23 7 2 10 32
3 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 21 8 3 9 32
4 บ้านวังเตย 21 7 3 9 31
5 บ้านทุ่งมน 19 5 1 3 25
6 บ้านวังเกษตร 19 3 4 6 26
7 บ้านหนองสมบูรณ์ 17 4 4 3 25
8 อนุบาลสว่างอารมณ์ 15 11 3 2 29
9 บ้านสวนขวัญ 13 5 3 5 21
10 อนุบาลวัดหนองเต่า 11 5 1 3 17
11 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 11 3 2 4 16
12 บ้านหนองตะเคียน 11 3 1 4 15
13 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 10 4 3 2 17
14 วัดเขาหินเทิน 10 2 5 7 17
15 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 9 3 0 0 12
16 วัดเนื้อร้อน 9 0 0 0 9
17 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 8 6 0 8 14
18 วัดท่าโพ 8 2 1 2 11
19 อนุศิษย์วิทยา ๓ 8 2 0 1 10
20 บ้านปากดง 7 2 1 1 10
21 บ้านสระนารายณ์ 7 2 0 3 9
22 บ้านคลองข่อย 7 1 0 0 8
23 บ้านหนองแว่น 7 0 1 0 8
24 บ้านหนองโพธิ์ 6 4 3 3 13
25 บ้านหนองหญ้าปล้อง 6 2 1 2 9
26 บ้านบ่อยาง 6 1 4 3 11
27 วัดดอนหวาย 6 1 1 1 8
28 บ้านหนองแห้ว 6 0 2 0 8
29 วัดทุ่งนาไทย 6 0 0 0 6
30 บ้านหนองเมน 5 2 0 1 7
31 บ้านคอดยาง 5 1 1 2 7
32 บ้านเกาะเทโพ 5 0 0 0 5
33 อนุบาลหนองขาหย่าง 4 6 0 3 10
34 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 4 1 0 1 5
35 บ้านหนองรัก 3 2 0 1 5
36 อนุศิษย์วิทยา ๔ 3 1 1 1 5
37 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 3 1 0 1 4
38 บ้านเขาผาลาด 3 1 0 0 4
39 วัดหนองตางู 2 4 0 4 6
40 บ้านหนองกี่ 2 2 0 2 4
41 วัดวังสาริกา 2 2 0 1 4
42 วัดหนองระแหงเหนือ 2 1 1 3 4
43 บ้านดงยางใต้ 2 1 1 0 4
44 วัดหนองสระ 2 1 0 3 3
45 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 2 1 0 1 3
46 วัดโนนเหล็ก 2 1 0 0 3
47 วัดหนองแฟบ 2 0 2 1 4
48 บ้านหนองแขวนกูบ 2 0 1 1 3
49 บ้านหัวดง 2 0 1 0 3
50 วัดดงแขวน 2 0 0 2 2
51 บ้านหนองไผ่ 2 0 0 1 2
52 วัดหนองเขื่อน 2 0 0 1 2
53 วัดสังกัสรัตนคีรี 2 0 0 0 2
54 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 2 0 0 0 2
55 วัดหนองแก 2 0 0 0 2
56 วัดวังบุญ 2 0 0 0 2
57 บ้านท่าดาน 2 0 0 0 2
58 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
59 บ้านหนองชุมเห็ด 1 2 0 0 3
60 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1 1 2 1 4
61 วัดทุ่งพึ่ง 1 1 1 1 3
62 บ้านเนินก้าว 1 1 0 2 2
63 วัดสะพานหิน 1 1 0 1 2
64 วัดอุโปสถาราม 1 1 0 0 2
65 วัดดอนกลอย 1 0 0 0 1
66 วัดตานาด 1 0 0 0 1
67 วัดเขาดาวเรือง 1 0 0 0 1
68 วัดเขาปฐวี 1 0 0 0 1
69 บ้านเนินตูม 0 1 1 0 2
70 วัดดงพิกุล 0 1 1 0 2
71 วัดหาดทนง 0 1 1 0 2
72 วัดตลุกดู่ 0 1 0 1 1
73 บ้านเขาทองหลาง 0 0 2 0 2
74 ชุมชนวัดดงขวาง 0 0 1 4 1
75 อุทัยวิทยาลัย 0 0 1 2 1
76 วัดจักษา 0 0 1 1 1
77 บ้านท่าซุง 0 0 1 0 1
78 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 0 0 1 0 1
79 บ้านหนองจิกยาว 0 0 0 1 0
80 บ้านหนองเข้ 0 0 0 1 0
81 วัดทุ่งปาจาน 0 0 0 1 0
รวม 432 139 72 139 643