สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 40 7 2 2 49
2 บ้านโป่งเก้ง 22 7 2 10 31
3 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 21 8 3 9 32
4 บ้านวังเตย 21 7 3 9 31
5 บ้านทุ่งมน 19 5 1 3 25
6 บ้านวังเกษตร 18 3 4 6 25
7 บ้านหนองสมบูรณ์ 17 4 4 3 25
8 อนุบาลสว่างอารมณ์ 15 11 3 2 29
9 บ้านสวนขวัญ 11 5 3 5 19
10 อนุบาลวัดหนองเต่า 11 5 1 3 17
11 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 11 3 2 4 16
12 บ้านหนองตะเคียน 11 3 1 4 15
13 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 10 4 3 2 17
14 วัดเขาหินเทิน 10 2 5 7 17
15 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 9 3 0 0 12
16 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 8 6 0 8 14
17 อนุศิษย์วิทยา ๓ 8 2 0 1 10
18 บ้านปากดง 7 2 1 1 10
19 บ้านสระนารายณ์ 7 2 0 3 9
20 บ้านคลองข่อย 7 1 0 0 8
21 บ้านหนองแว่น 7 0 1 0 8
22 บ้านหนองโพธิ์ 6 4 3 3 13
23 บ้านบ่อยาง 6 1 4 3 11
24 วัดทุ่งนาไทย 6 0 0 0 6
25 วัดเนื้อร้อน 6 0 0 0 6
26 บ้านหนองหญ้าปล้อง 5 2 1 2 8
27 วัดท่าโพ 5 2 1 2 8
28 บ้านหนองเมน 5 2 0 1 7
29 บ้านคอดยาง 5 1 1 2 7
30 บ้านหนองแห้ว 5 0 2 0 7
31 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 4 1 0 1 5
32 บ้านเกาะเทโพ 4 0 0 0 4
33 อนุบาลหนองขาหย่าง 3 5 0 3 8
34 บ้านหนองรัก 3 2 0 1 5
35 วัดดอนหวาย 3 1 1 1 5
36 อนุศิษย์วิทยา ๔ 3 1 1 1 5
37 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 3 1 0 1 4
38 บ้านเขาผาลาด 3 1 0 0 4
39 วัดหนองตางู 2 4 0 4 6
40 บ้านหนองกี่ 2 2 0 2 4
41 วัดวังสาริกา 2 2 0 1 4
42 บ้านดงยางใต้ 2 1 1 0 4
43 วัดหนองสระ 2 1 0 3 3
44 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 2 1 0 1 3
45 วัดโนนเหล็ก 2 1 0 0 3
46 วัดหนองแฟบ 2 0 2 1 4
47 บ้านหนองแขวนกูบ 2 0 1 1 3
48 บ้านหัวดง 2 0 1 0 3
49 วัดดงแขวน 2 0 0 2 2
50 บ้านหนองไผ่ 2 0 0 1 2
51 วัดหนองเขื่อน 2 0 0 1 2
52 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 2 0 0 0 2
53 วัดวังบุญ 2 0 0 0 2
54 บ้านท่าดาน 2 0 0 0 2
55 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
56 บ้านหนองชุมเห็ด 1 2 0 0 3
57 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1 1 2 1 4
58 วัดหนองระแหงเหนือ 1 1 1 3 3
59 วัดทุ่งพึ่ง 1 1 1 1 3
60 บ้านเนินก้าว 1 1 0 2 2
61 วัดสะพานหิน 1 1 0 1 2
62 วัดอุโปสถาราม 1 1 0 0 2
63 วัดดอนกลอย 1 0 0 0 1
64 วัดหนองแก 1 0 0 0 1
65 วัดตานาด 1 0 0 0 1
66 วัดเขาดาวเรือง 1 0 0 0 1
67 วัดเขาปฐวี 1 0 0 0 1
68 บ้านเนินตูม 0 1 1 0 2
69 วัดดงพิกุล 0 1 1 0 2
70 วัดหาดทนง 0 1 1 0 2
71 วัดตลุกดู่ 0 1 0 1 1
72 บ้านเขาทองหลาง 0 0 2 0 2
73 ชุมชนวัดดงขวาง 0 0 1 4 1
74 อุทัยวิทยาลัย 0 0 1 2 1
75 วัดจักษา 0 0 1 1 1
76 บ้านท่าซุง 0 0 1 0 1
77 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 0 0 1 0 1
78 บ้านหนองจิกยาว 0 0 0 1 0
79 บ้านหนองเข้ 0 0 0 1 0
80 วัดทุ่งปาจาน 0 0 0 1 0
รวม 411 138 72 139 760