สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 23 10 4 37 40 7 2 2 49
2 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 9 5 5 19 21 8 3 9 32
3 บ้านวังเตย 7 8 5 20 21 7 3 9 31
4 บ้านทุ่งมน 7 7 4 18 19 5 1 3 25
5 บ้านวังเกษตร 7 3 6 16 18 3 4 6 25
6 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 7 3 0 10 11 3 2 4 16
7 บ้านโป่งเก้ง 6 12 3 21 22 7 2 10 31
8 อนุบาลสว่างอารมณ์ 6 5 6 17 15 11 3 2 29
9 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 6 1 2 9 9 3 0 0 12
10 บ้านสวนขวัญ 5 5 4 14 11 5 3 5 19
11 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 5 5 1 11 8 6 0 8 14
12 บ้านหนองสมบูรณ์ 5 4 7 16 17 4 4 3 25
13 วัดเขาหินเทิน 4 5 2 11 10 2 5 7 17
14 บ้านหนองตะเคียน 4 4 3 11 11 3 1 4 15
15 บ้านสระนารายณ์ 4 2 5 11 7 2 0 3 9
16 บ้านหนองแว่น 4 2 1 7 7 0 1 0 8
17 อนุศิษย์วิทยา ๓ 4 0 3 7 8 2 0 1 10
18 บ้านคลองข่อย 4 0 1 5 7 1 0 0 8
19 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 3 4 5 12 10 4 3 2 17
20 บ้านหนองเมน 3 2 1 6 5 2 0 1 7
21 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 3 2 0 5 4 1 0 1 5
22 บ้านคอดยาง 3 1 1 5 5 1 1 2 7
23 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 3 0 0 3 3 1 0 1 4
24 อนุบาลวัดหนองเต่า 2 3 3 8 11 5 1 3 17
25 บ้านหนองโพธิ์ 2 2 6 10 6 4 3 3 13
26 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 2 0 4 5 2 1 2 8
27 วัดทุ่งนาไทย 2 1 0 3 6 0 0 0 6
28 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 บ้านเกาะเทโพ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
30 วัดเนื้อร้อน 1 1 3 5 6 0 0 0 6
31 บ้านบ่อยาง 1 1 1 3 6 1 4 3 11
32 บ้านหนองแห้ว 1 1 1 3 5 0 2 0 7
33 วัดดอนหวาย 1 1 1 3 3 1 1 1 5
34 วัดท่าโพ 1 0 1 2 5 2 1 2 8
35 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 1 0 1 2 2 1 0 1 3
36 บ้านเนินก้าว 1 0 1 2 1 1 0 2 2
37 วัดหนองสระ 1 0 0 1 2 1 0 3 3
38 บ้านหนองแขวนกูบ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
39 วัดวังบุญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
40 วัดทุ่งพึ่ง 1 0 0 1 1 1 1 1 3
41 บ้านปากดง 0 3 1 4 7 2 1 1 10
42 บ้านหนองกี่ 0 3 0 3 2 2 0 2 4
43 บ้านเขาผาลาด 0 2 1 3 3 1 0 0 4
44 บ้านหนองชุมเห็ด 0 2 0 2 1 2 0 0 3
45 อนุศิษย์วิทยา ๔ 0 1 1 2 3 1 1 1 5
46 วัดอุโปสถาราม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
47 อนุบาลหนองขาหย่าง 0 1 0 1 3 5 0 3 8
48 วัดโนนเหล็ก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
49 วัดดงแขวน 0 1 0 1 2 0 0 2 2
50 วัดหนองระแหงเหนือ 0 1 0 1 1 1 1 3 3
51 วัดดอนกลอย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดหนองแก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านเนินตูม 0 1 0 1 0 1 1 0 2
54 บ้านดงยางใต้ 0 0 4 4 2 1 1 0 4
55 วัดหนองตางู 0 0 2 2 2 4 0 4 6
56 บ้านท่าดาน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
57 บ้านหนองรัก 0 0 1 1 3 2 0 1 5
58 วัดวังสาริกา 0 0 1 1 2 2 0 1 4
59 วัดหนองแฟบ 0 0 1 1 2 0 2 1 4
60 วัดตานาด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
61 บ้านเขาทองหลาง 0 0 1 1 0 0 2 0 2
62 บ้านหัวดง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
63 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
64 วัดหนองเขื่อน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
65 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
66 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
67 วัดสะพานหิน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
68 วัดเขาดาวเรือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
69 วัดเขาปฐวี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
70 วัดดงพิกุล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
71 วัดหาดทนง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
72 วัดตลุกดู่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
73 ชุมชนวัดดงขวาง 0 0 0 0 0 0 1 4 1
74 อุทัยวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
75 วัดจักษา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
76 บ้านท่าซุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
77 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
78 บ้านหนองจิกยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
79 บ้านหนองเข้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
80 วัดทุ่งปาจาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 154 123 104 381 411 138 72 139 621