การแก้ไขข้อมูลนักเรียน, ครูผู้ควบคุม

ขณะนี้ทางเขตพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบจำนวนกิจกรรมที่เข้าแข่งขัน จึงให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันฯ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่แข่งขันมากกว่า ๑ รายการ ความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม โดยจะเปิดระบบให้ดำเนินการแก้ไขได้ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗ จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น.

วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 11:25 น.