เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ
สพป.อุทัยธานี เขต ๑ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ทุกคน ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์  อำเภอสว่างอารมณ์  (ในบริเวณที่ตั้งอำเภอ)
วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 15:32 น.