ด่วน เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลนักเรียน ครูผู้ควบคุม

เปิดระบบให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนและครูผู้ควบคุม ในระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๗ และจะปิดระบบในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.

พร้อมทั้งให้โรงเรียนตรวจสอบนักเรียนที่แข่งขันมากกว่า ๑ รายการ (ที่เมนูด้านซ้ายของระบบโรงเรียน) ให้เป็นไปตามประกาศของเขตพื้นที่

วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 07:23 น.