การแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่เข้าแข่งขันคนเดียว

กิจกรรมที่มีผู้แข่งขัน ๑ คน เนื่องจากในระบบโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียนได้  หากโรงเรียนต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด ชื่อ-สกุล นักเรียน ให้ระบุรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขและส่งข้อมูลไปยัง E-mail  sornornirun@gmail.com  เพื่อดำเนินการให้ต่อไป

วันพฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 01:58 น.