การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
จะเปิดระบบการพิมพ์บัตรให้ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
วันเสาร์ ที่ 06 กันยายน 2557 เวลา 02:41 น.