แก้ไขสถานที่แข่งขัน
แก้ไขสถานที่แข่งขัน ID 090 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ในตารางการแข่งขันจากเดิมโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ
วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 07:22 น.