กำหนดจัดการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของการศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเรียนร่วม)

 สพป.อุทัยธานี เขต 1 กำหนดจัดการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของการศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเรียนร่วม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุมสะแกกรัง 2 รายละเอียด/ตารางการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 12:54 น.