การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน

สพป.อุทัยธานี เขต 1 จะเปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้ควบคุม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ก่อนดำเนินการโอนข้อมูลระดับภาค ระหว่างนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไขให้แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน ไปยัง E-mail sornornirun@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ต่อไป

วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13:23 น.