เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูล

ด่วนsurprise ขณะนี้ได้เปิดระบบให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค ดำเนินการแก้ไขข้อมูลนักเรียน ครูควบคุมให้ถูกต้องโดยแก้ไขในระบบโรงเรียน(ตามเกณฑ์) จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ระดับภาค

วันพฤหัสบดี ที่ 06 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06:25 น.