ติดตามข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
โรงเรียนสามารถติดตามข้อมูล/การเปลี่ยนแปลง ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ในระดับชาติ และระดับภาคเหนือ ได้ที่ http://www.sillapa.net/home/  หรือ http://182.93.222.68/prnorth64/
วันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:04 น.