หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดทัพหมัน 84 52 70.27% 7 9.46% 4 5.41% 11 14.86% 74
2 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 60 49 85.96% 5 8.77% 1 1.75% 2 3.51% 57
3 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 49 33 80.49% 5 12.2% 1 2.44% 2 4.88% 41
4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 44 27 72.97% 4 10.81% 2 5.41% 4 10.81% 37
5 โรงเรียนบ้านหูช้าง 50 26 61.9% 8 19.05% 0 0% 8 19.05% 42
6 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 44 25 58.14% 10 23.26% 1 2.33% 7 16.28% 43
7 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 30 21 84% 2 8% 0 0% 2 8% 25
8 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 46 19 54.29% 7 20% 3 8.57% 6 17.14% 35
9 โรงเรียนบ้านเขาวง 30 19 67.86% 6 21.43% 1 3.57% 2 7.14% 28
10 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 35 16 61.54% 7 26.92% 1 3.85% 2 7.69% 26
11 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 40 16 48.48% 6 18.18% 3 9.09% 8 24.24% 33
12 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 41 15 44.12% 8 23.53% 3 8.82% 8 23.53% 34
13 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 23 15 65.22% 5 21.74% 1 4.35% 2 8.7% 23
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 28 15 57.69% 3 11.54% 5 19.23% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 23 13 59.09% 4 18.18% 2 9.09% 3 13.64% 22
16 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 42 12 36.36% 8 24.24% 4 12.12% 9 27.27% 33
17 โรงเรียนบ้านประดาหัก 32 12 50% 4 16.67% 3 12.5% 5 20.83% 24
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 35 11 36.67% 10 33.33% 4 13.33% 5 16.67% 30
19 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 32 11 47.83% 7 30.43% 1 4.35% 4 17.39% 23
20 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 40 10 37.04% 9 33.33% 4 14.81% 4 14.81% 27
21 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 30 10 43.48% 5 21.74% 4 17.39% 4 17.39% 23
22 โรงเรียนวัดทัพหลวง 19 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
23 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 19 9 60% 0 0% 4 26.67% 2 13.33% 15
24 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 30 8 29.63% 8 29.63% 5 18.52% 6 22.22% 27
25 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 26 8 38.1% 6 28.57% 5 23.81% 2 9.52% 21
26 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 25 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
27 โรงเรียนบ้านพุต่อ 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
28 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 23 8 50% 1 6.25% 3 18.75% 4 25% 16
29 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 24 7 41.18% 3 17.65% 1 5.88% 6 35.29% 17
30 โรงเรียนบ้านกลาง 24 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 6 37.5% 16
31 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 13 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
32 โรงเรียนวัดหนองบัว 17 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านป่าเลา 18 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 16 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านหนองจอก 16 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 5 35.71% 14
37 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 23 5 29.41% 7 41.18% 2 11.76% 3 17.65% 17
38 โรงเรียนบ้านสมอทอง 16 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 11 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 4 36.36% 11
40 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 14 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 27 4 15.38% 11 42.31% 6 23.08% 5 19.23% 26
44 โรงเรียนวัดทองหลาง 22 4 18.18% 11 50% 1 4.55% 6 27.27% 22
45 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
46 โรงเรียนบ้านจัน 20 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 15 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 20 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
49 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 12 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 13 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
51 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนบ้านลานคา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านบุ่ง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดหนองยาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 17 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
58 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 19 3 20% 5 33.33% 1 6.67% 6 40% 15
59 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 13 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
60 โรงเรียนบ้านหินโหง่น 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนวัดสะนำ 16 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
65 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
66 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
67 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนวัดผาทั่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
71 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 12 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
72 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 10 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
73 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนบ้านวังหิน 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
79 โรงเรียนบ้านร่องตาที 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 13 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
93 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
96 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านวังพง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านพุบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านวังผาลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดหัวเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
112 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
113 โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดเขาผาแรต 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]