หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจตุพรพิทยา 0 0 0
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 27 49 43
3 002 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 24 54 35
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 7 13 10
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 8 13 11
6 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 28 119 53
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 1 1 1
8 008 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 44 104 49
9 010 โรงเรียนบ้านกลาง 24 44 27
10 017 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 3 13 5
11 018 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 1 3 2
12 020 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 12 18 14
13 021 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 11 18 11
14 019 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 3 12 5
15 022 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 0 0 0
16 023 โรงเรียนบ้านจัน 20 31 25
17 025 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 2 6 4
18 028 โรงเรียนบ้านดง 2 6 4
19 027 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 4 7 4
20 029 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 42 92 48
21 030 โรงเรียนบ้านตะกรุด 0 0 0
22 031 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 2 2 2
23 034 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 7 9 8
24 033 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 0 0 0
25 035 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 30 52 33
26 037 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 2 2 2
27 032 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 35 87 55
28 038 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 1 1 1
29 039 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 7 14 11
30 041 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 23 53 36
31 040 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 3 10 6
32 042 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 13 33 19
33 043 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 3 5 5
34 049 โรงเรียนบ้านบุ่ง 5 8 5
35 048 โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 1 1 1
36 050 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 4 7 5
37 051 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 40 63 56
38 047 โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 2 6 2
39 052 โรงเรียนบ้านประดาหัก 32 47 43
40 053 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 5 11 5
41 055 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 46 94 64
42 054 โรงเรียนบ้านป่าเลา 18 33 20
43 058 โรงเรียนบ้านพุต่อ 12 18 15
44 059 โรงเรียนบ้านพุบอน 1 3 2
45 061 โรงเรียนบ้านร่องตาที 5 26 9
46 062 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 2 4 2
47 064 โรงเรียนบ้านลานคา 5 38 14
48 063 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 4 10 4
49 065 โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 2 6 4
50 066 โรงเรียนบ้านวังผาลาด 1 1 1
51 067 โรงเรียนบ้านวังพง 3 4 4
52 068 โรงเรียนบ้านวังหิน 7 16 10
53 069 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 6 8 8
54 070 โรงเรียนบ้านสมอทอง 16 27 15
55 071 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 41 75 62
56 073 โรงเรียนบ้านหนองจอก 16 27 24
57 074 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 4 6 5
58 075 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 13 26 19
59 076 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 7 13 9
60 077 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 10 21 10
61 078 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 30 57 40
62 080 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 26 46 25
63 079 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
64 082 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 12 23 18
65 084 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 1 2 2
66 072 โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 3 7 3
67 081 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 3 11 7
68 085 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 4 11 8
69 093 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 0 0 0
70 094 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 1 3 1
71 095 โรงเรียนบ้านหินโหง่น 8 17 8
72 096 โรงเรียนบ้านหูช้าง 50 116 79
73 086 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 6 3
74 087 โรงเรียนบ้านห้วยบง 0 0 0
75 088 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 3 3 3
76 091 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 15 16 13
77 089 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 49 124 73
78 092 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 3 8 3
79 090 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 0 0 0
80 101 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 40 55 48
81 012 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 9 34 17
82 013 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 5 5
83 014 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 5 19 5
84 015 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 20 29 17
85 016 โรงเรียนบ้านเขาวง 30 93 49
86 024 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 4 6 5
87 044 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 7 10 10
88 045 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 23 31 26
89 046 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 13 19 17
90 060 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 5 10 8
91 011 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 44 92 59
92 056 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 4 7 4
93 057 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 12 40 14
94 098 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 0 0 0
95 097 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 17 31 22
96 099 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 4 28 8
97 100 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 8 21 15
98 102 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 19 53 22
99 106 โรงเรียนวัดทองหลาง 22 45 23
100 107 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 0 0 0
101 108 โรงเรียนวัดทัพหมัน 84 144 114
102 109 โรงเรียนวัดทัพหลวง 19 48 31
103 110 โรงเรียนวัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี 0 0 0
104 112 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 14 42 25
105 111 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 2 3 3
106 114 โรงเรียนวัดปทุมทอง 0 0 0
107 115 โรงเรียนวัดป่าช้า 0 0 0
108 116 โรงเรียนวัดผาทั่ง 3 24 9
109 117 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 4 6 5
110 119 โรงเรียนวัดสะนำ 16 22 21
111 121 โรงเรียนวัดหนองบัว 17 38 20
112 122 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 19 26 25
113 123 โรงเรียนวัดหนองยาง 4 6 4
114 120 โรงเรียนวัดหนองเต่า 0 0 0
115 127 โรงเรียนวัดหัวเมือง 1 1 1
116 124 โรงเรียนวัดห้วยขานาง 0 0 0
117 125 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 4 29 9
118 126 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 16 35 20
119 103 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 5 8 5
120 104 โรงเรียนวัดเขาผาแรต 1 1 1
121 105 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 30 59 40
122 113 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 2 4 4
123 128 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 0 0 0
124 129 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 13 21 13
125 130 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 32 55 45
126 131 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 35 78 53
127 132 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 23 40 28
128 133 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 23 67 41
129 134 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 60 159 90
130 135 โรงเรียนอนุบาลศรีลานสัก 0 0 0
131 136 โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า 0 0 0
132 138 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 25 51 28
133 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 5 9 5
รวม 1656 3524 2247
5771

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]