สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 24 15 4 43 49 5 1 2 55
2 วัดทัพหมัน 19 14 7 40 51 7 4 11 62
3 บ้านห้วยเปล้า 15 7 6 28 29 5 1 2 35
4 บ้านโกรกลึก 12 6 5 23 25 3 2 4 30
5 วัดเขาพระยาสังฆาราม 8 4 6 18 21 2 0 2 23
6 ทองประสาทเวทย์ 6 10 4 20 25 10 1 7 36
7 อนุบาลลานสัก 6 5 5 16 15 5 1 2 21
8 บ้านเขาวง 6 2 3 11 18 4 1 1 23
9 บ้านทุ่งสามแท่ง 6 2 2 10 10 5 4 4 19
10 บ้านหูช้าง 5 8 6 19 22 8 0 7 30
11 บ้านน้ำรอบ 5 0 1 6 7 2 1 2 10
12 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 4 4 6 14 12 6 2 6 20
13 บ้านท่าชะอม 4 4 2 10 16 4 1 2 21
14 บ้านตลิ่งสูง 4 2 0 6 10 7 4 9 21
15 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 3 4 2 9 11 7 1 4 19
16 บ้านป่าอ้อ 3 3 3 9 18 7 3 6 28
17 บ้านหนองกระทุ่ม 3 3 2 8 11 7 3 8 21
18 วัดหนองบัว 3 3 1 7 7 1 1 0 9
19 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 3 1 5 9 12 3 5 2 20
20 วัดทุ่งหลวง 3 1 1 5 5 1 1 1 7
21 บ้านหนองจอก 3 1 0 4 6 2 1 5 9
22 บ้านเขาน้อย 3 1 0 4 4 1 0 0 5
23 บ้านหนองฝาง 2 3 4 9 6 8 5 6 19
24 อนุบาลรัศมี 2 2 1 5 13 4 2 3 19
25 บ้านโป่งสามสิบ 2 2 0 4 4 2 1 1 7
26 วัดสะนำ 2 2 0 4 3 0 2 3 5
27 บ้านเขาลูกโล่ 2 1 3 6 4 2 1 3 7
28 อนุบาลห้วยคต 2 1 2 5 8 3 3 2 14
29 บ้านน้ำพุ 2 1 1 4 5 7 2 3 14
30 รัตนโกสินทร์ ๒ 2 0 4 6 8 0 3 2 11
31 วัดห้วยแห้ง 2 0 0 2 6 3 3 0 12
32 บ้านปางไม้ไผ่ 2 0 0 2 5 0 0 0 5
33 บ้านประดาหัก 1 5 1 7 10 4 3 4 17
34 บ้านใหม่คลองเคียน 1 2 3 6 3 5 2 3 10
35 บ้านพุต่อ 1 2 2 5 7 2 0 2 9
36 บ้านจัน 1 2 2 5 4 3 2 2 9
37 บ้านใหม่หนองแก 1 2 1 4 5 0 2 1 7
38 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1 2 0 3 7 3 1 6 11
39 วัดทัพหลวง 1 1 3 5 7 3 0 2 10
40 อนุบาลบ้านไร่ 1 1 2 4 9 9 4 5 22
41 บ้านเนินสาธารณ์ 1 1 1 3 4 1 0 2 5
42 บ้านป่าเลา 1 1 0 2 6 4 2 1 12
43 วัดหนองยาง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
44 วัดห้วยพระจันทร์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
45 บ้านหนองไม้แก่น 1 1 0 2 3 0 0 0 3
46 บ้านทุ่งนาสวน 1 0 3 4 6 0 0 0 6
47 บ้านกลาง 1 0 2 3 5 2 1 6 8
48 วัดผาทั่ง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
49 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 0 0 1 1 1 1 3 3
50 บ้านร่องตาที 1 0 0 1 1 0 1 1 2
51 ชุมชนบ้านทุ่งนา 0 2 4 6 4 9 6 4 19
52 บ้านอีมาดอีทราย 0 2 2 4 10 9 4 4 23
53 บ้านคลองหวาย 0 2 2 4 2 3 1 3 6
54 บ้านสมอทอง 0 2 1 3 4 5 2 1 11
55 บ้านเขาน้ำโจน 0 2 0 2 2 2 0 1 4
56 บ้านบ่อทับใต้ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
57 บ้านเนินมะค่า 0 1 3 4 8 1 3 4 12
58 บ้านหนองมะสัง 0 1 3 4 7 4 5 2 16
59 บ้านลานคา 0 1 1 2 4 1 0 0 5
60 บ้านบุ่ง 0 1 1 2 4 0 1 0 5
61 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 0 1 1 2 3 0 0 1 3
62 บ้านเขากวางทอง 0 1 1 2 2 4 1 2 7
63 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
64 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 4 4 2 2 10
65 บ้านห้วยพลู 0 1 0 1 3 2 1 1 6
66 บ้านศาลาคลอง 0 1 0 1 3 0 1 2 4
67 บ้านวังหิน 0 1 0 1 2 3 1 1 6
68 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
69 บ้านคลองชะนี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
70 บ้านห้วยโศก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
72 บ้านคลองโป่ง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านหนองจิกยาว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 0 1 0 1 1 2 1 3 4
76 บ้านวังพง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
77 บ้านคลองแห้งวิทยา 0 0 2 2 5 1 1 4 7
78 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 0 1 1 2 3 1 1 6
79 บ้านเนินพยอม 0 0 1 1 2 3 1 1 6
80 บ้านใหม่ร่มเย็น 0 0 1 1 2 1 0 0 3
81 บ้านล่อมเสือโฮก 0 0 1 1 2 0 2 0 4
82 บ้านหนองผักกาด 0 0 0 0 4 1 0 1 5
83 วัดทองหลาง 0 0 0 0 3 8 1 4 12
84 บ้านหินโหง่น 0 0 0 0 3 3 1 0 7
85 วัดหนองมะกอก 0 0 0 0 2 5 1 6 8
86 บ้านบุ่งฝาง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
87 บ้านหนองแกเชียงราย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
88 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 0 0 0 1 3 3 2 7
90 บ้านหนองผักแพว 0 0 0 0 1 3 1 0 5
91 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
92 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 0 0 1 2 0 2 3
93 บ้านดงประดาพระ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
94 บ้านเจ้าวัด 0 0 0 0 1 2 0 1 3
95 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
96 บ้านนาไร่เดียว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 วัดทุ่งโพ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 บ้านคลองตะขาบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านซับสุราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านนาทุ่งเชือก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านพุบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านร่องมะดูก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านวังผาลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านหินตุ้ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 วัดหัวเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านโป่งข่อย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
107 บ้านทัพยายปอน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
108 บ้านห้วยป่าปก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านวังตอสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
111 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
112 วัดเทพนิมิต 0 0 0 0 0 0 1 1 1
113 บ้านบุ่งกะเซอร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 บ้านหนองอาสา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 วัดเขาผาแรต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 186 166 133 485 664 275 131 207 1,070