สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 24 15 4 43 49 5 1 2 55
2 วัดทัพหมัน 20 14 7 41 52 7 4 11 63
3 บ้านห้วยเปล้า 15 8 8 31 33 5 1 2 39
4 บ้านโกรกลึก 13 8 5 26 27 4 2 4 33
5 วัดเขาพระยาสังฆาราม 8 4 6 18 21 2 0 2 23
6 บ้านเขาวง 7 2 4 13 19 6 1 2 26
7 ทองประสาทเวทย์ 6 10 4 20 25 10 1 7 36
8 บ้านหูช้าง 6 9 7 22 26 8 0 8 34
9 อนุบาลลานสัก 6 5 5 16 15 5 1 2 21
10 บ้านทุ่งสามแท่ง 6 2 2 10 10 5 4 4 19
11 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 5 6 8 19 16 6 3 8 25
12 บ้านน้ำรอบ 5 0 1 6 7 2 1 2 10
13 บ้านท่าชะอม 4 4 3 11 16 7 1 2 24
14 บ้านหนองกระทุ่ม 4 4 2 10 15 8 3 8 26
15 บ้านป่าอ้อ 4 3 3 10 19 7 3 6 29
16 บ้านตลิ่งสูง 4 2 1 7 12 8 4 9 24
17 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 3 4 2 9 11 7 1 4 19
18 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 3 3 6 12 15 3 5 3 23
19 บ้านหนองฝาง 3 3 4 10 8 8 5 6 21
20 วัดทัพหลวง 3 3 3 9 10 3 1 2 14
21 วัดหนองบัว 3 3 1 7 7 1 1 0 9
22 วัดทุ่งหลวง 3 1 1 5 5 1 1 1 7
23 บ้านหนองจอก 3 1 0 4 6 2 1 5 9
24 บ้านเขาน้อย 3 1 0 4 4 1 0 0 5
25 อนุบาลบ้านไร่ 2 2 2 6 11 10 4 5 25
26 อนุบาลรัศมี 2 2 1 5 13 4 2 3 19
27 บ้านโป่งสามสิบ 2 2 0 4 4 2 1 1 7
28 วัดสะนำ 2 2 0 4 3 0 2 3 5
29 บ้านเขาลูกโล่ 2 1 3 6 4 2 1 3 7
30 อนุบาลห้วยคต 2 1 2 5 8 3 3 2 14
31 บ้านน้ำพุ 2 1 1 4 5 7 2 3 14
32 บ้านนาไร่เดียว 2 1 0 3 3 3 0 0 6
33 รัตนโกสินทร์ ๒ 2 0 4 6 9 0 4 2 13
34 บ้านทุ่งนาสวน 2 0 3 5 7 0 0 0 7
35 บ้านกลาง 2 0 2 4 7 2 1 6 10
36 วัดห้วยแห้ง 2 0 0 2 6 3 3 0 12
37 บ้านปางไม้ไผ่ 2 0 0 2 5 0 0 0 5
38 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 2 0 0 2 2 1 1 3 4
39 บ้านร่องตาที 2 0 0 2 2 1 1 1 4
40 บ้านประดาหัก 1 6 1 8 12 4 3 5 19
41 บ้านพุต่อ 1 3 2 6 8 2 0 2 10
42 บ้านใหม่คลองเคียน 1 2 3 6 3 5 2 3 10
43 บ้านจัน 1 2 2 5 4 3 2 2 9
44 บ้านสมอทอง 1 2 1 4 5 5 2 1 12
45 บ้านใหม่หนองแก 1 2 1 4 5 0 2 1 7
46 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1 2 0 3 7 3 1 6 11
47 บ้านเนินสาธารณ์ 1 1 1 3 4 1 0 2 5
48 บ้านป่าเลา 1 1 0 2 6 4 2 1 12
49 วัดหนองยาง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
50 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 1 1 0 2 3 1 1 0 5
51 วัดห้วยพระจันทร์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
52 บ้านหนองไม้แก่น 1 1 0 2 3 0 0 0 3
53 บ้านหนองบ่มกล้วย 1 0 1 2 3 4 3 2 10
54 วัดผาทั่ง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
55 วัดหนองมะกอก 1 0 0 1 3 5 1 6 9
56 บ้านหนองผักแพว 1 0 0 1 2 3 1 2 6
57 บ้านโป่งข่อย 1 0 0 1 1 2 1 0 4
58 ชุมชนบ้านทุ่งนา 0 2 4 6 4 11 6 5 21
59 บ้านอีมาดอีทราย 0 2 2 4 10 9 4 4 23
60 บ้านคลองหวาย 0 2 2 4 2 3 1 3 6
61 บ้านหนองจิกยาว 0 2 1 3 4 0 0 0 4
62 บ้านเขาน้ำโจน 0 2 0 2 2 2 0 1 4
63 บ้านบ่อทับใต้ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
64 บ้านหนองมะสัง 0 1 4 5 8 6 5 2 19
65 บ้านเนินมะค่า 0 1 3 4 8 1 3 4 12
66 บ้านห้วยพลู 0 1 1 2 4 2 2 1 8
67 บ้านลานคา 0 1 1 2 4 1 0 0 5
68 บ้านบุ่ง 0 1 1 2 4 0 1 0 5
69 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 0 1 1 2 3 0 0 1 3
70 บ้านเขากวางทอง 0 1 1 2 2 4 1 2 7
71 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
72 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 4 4 2 2 10
73 บ้านศาลาคลอง 0 1 0 1 3 0 1 2 4
74 บ้านคลองโป่ง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
75 บ้านวังหิน 0 1 0 1 2 3 1 1 6
76 บ้านคลองชะนี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
77 บ้านห้วยโศก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
79 บ้านซับสุราษฎร์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 0 1 0 1 1 2 1 3 4
82 บ้านวังพง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
83 บ้านคลองแห้งวิทยา 0 0 2 2 5 1 1 4 7
84 วัดทองหลาง 0 0 1 1 4 11 1 6 16
85 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 0 1 1 2 3 1 1 6
86 บ้านเนินพยอม 0 0 1 1 2 3 1 1 6
87 บ้านใหม่ร่มเย็น 0 0 1 1 2 1 0 0 3
88 บ้านล่อมเสือโฮก 0 0 1 1 2 0 2 0 4
89 บ้านร่องมะดูก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
90 บ้านหนองผักกาด 0 0 0 0 4 1 0 1 5
91 บ้านหินโหง่น 0 0 0 0 3 3 1 0 7
92 บ้านบุ่งฝาง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
93 บ้านหนองแกเชียงราย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
94 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
95 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
96 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 0 0 1 2 0 2 3
97 บ้านดงประดาพระ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
98 บ้านเจ้าวัด 0 0 0 0 1 2 0 1 3
99 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
100 วัดทุ่งโพ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 บ้านคลองตะขาบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านนาทุ่งเชือก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านพุบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านวังผาลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านหินตุ้ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดหัวเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านทัพยายปอน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
108 บ้านห้วยป่าปก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านวังตอสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
111 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
112 วัดเทพนิมิต 0 0 0 0 0 0 1 1 1
113 บ้านบุ่งกะเซอร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 บ้านหนองอาสา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 วัดเขาผาแรต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 209 183 148 540 723 295 135 218 1,153