หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ นางณัฐพัชร โรจนปัญญากุล  
2 ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นางพุทธฃชาติ จินันทุยา  
3 ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นางทับทิม ปานคะเชนทร์  
4 ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ นายจักรกฤช แก้วสุข  
5 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายอุทัย พรมโสภา และนางสาวสมพิศ รัตนสุวรรณ,นางผกา  
6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายปรีชา สุขเกษม และว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ,  
7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางวินดา อุปธารปรีชาและนางสุนันทา รักพงษ์  
8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสุนทร อองกุลนะและนายชาญยุทธ มั่งคั่ง,นางสาวเส  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางพุทธชาติ จินันทุยาและนางปานทอง ปัญญาเดช  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]