หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 7 กันยายน (การศึกษาพิเศษ)และ 13 -14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารลีลาวดี ห้อง ป. 4/6 13 ก.ย. 2557 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารลีลาวดี ห้อง ป 4/3 13 ก.ย. 2557 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารลีลาวดี ห้อง ป.4/5 14 ก.ย. 2557 09.00 น
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ชั้นล่าง 13 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ชั้นล่าง 13 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ชั้นล่าง 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารพุทธรักษา ห้อง Com 3 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารพุทธรักษา ห้อง Com 3 14 ก.ย. 2557 09.00 -12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารลีลาวดี ห้อง ชั้นล่างทิศเหนือ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารลีลาวดี ห้อง ชั้นล่างทิศใต้ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารลีลาวดี ห้อง ป.4/8 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารลีลาวดี ห้อง ป.4/7 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารลีลาวดี ห้อง ป.4/6 14 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารลีลาวดี ห้อง ป.4/1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารลีลาวดี ห้อง ป.4/2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อาคารลีลาวดี ห้อง ป.4/4 14 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ศาลาพระแก้วประทานพร 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]