หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 117 78 67.83% 18 15.65% 9 7.83% 10 8.7% 115
2 โรงเรียนบ้านในเมือง 49 27 56.25% 12 25% 6 12.5% 3 6.25% 48
3 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 42 27 64.29% 7 16.67% 6 14.29% 2 4.76% 42
4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 59 23 38.98% 11 18.64% 17 28.81% 8 13.56% 59
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 29 22 78.57% 2 7.14% 2 7.14% 2 7.14% 28
6 โรงเรียนเจริญวิทยา 28 17 60.71% 6 21.43% 2 7.14% 3 10.71% 28
7 โรงเรียนบ้านวังดิน 33 16 50% 9 28.13% 5 15.63% 2 6.25% 32
8 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 34 16 47.06% 7 20.59% 6 17.65% 5 14.71% 34
9 โรงเรียนบ้านท่าสัก 23 15 68.18% 3 13.64% 2 9.09% 2 9.09% 22
10 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 33 13 41.94% 9 29.03% 4 12.9% 5 16.13% 31
11 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 27 13 52% 3 12% 5 20% 4 16% 25
12 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 25 12 50% 5 20.83% 5 20.83% 2 8.33% 24
13 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 24 12 52.17% 3 13.04% 4 17.39% 4 17.39% 23
14 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 26 11 42.31% 7 26.92% 4 15.38% 4 15.38% 26
15 โรงเรียนบ้านนายาง 28 11 39.29% 4 14.29% 6 21.43% 7 25% 28
16 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 24 10 43.48% 5 21.74% 6 26.09% 2 8.7% 23
17 โรงเรียนหวัวเฉียว 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
18 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 14 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
19 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 18 10 62.5% 1 6.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
20 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 28 9 32.14% 7 25% 7 25% 5 17.86% 28
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 21 9 42.86% 7 33.33% 4 19.05% 1 4.76% 21
22 โรงเรียนบ้านชำสอง 24 9 39.13% 6 26.09% 1 4.35% 7 30.43% 23
23 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 33 8 24.24% 12 36.36% 8 24.24% 5 15.15% 33
25 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 24 8 38.1% 10 47.62% 1 4.76% 2 9.52% 21
26 โรงเรียนวัดแม่เฉย 28 7 26.92% 9 34.62% 5 19.23% 5 19.23% 26
27 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 26 7 26.92% 8 30.77% 5 19.23% 6 23.08% 26
28 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 19 7 38.89% 8 44.44% 1 5.56% 2 11.11% 18
29 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 21 7 33.33% 5 23.81% 3 14.29% 6 28.57% 21
30 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 15 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนบ้านแพะ 17 7 41.18% 2 11.76% 3 17.65% 5 29.41% 17
32 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 13 7 53.85% 0 0% 3 23.08% 3 23.08% 13
33 โรงเรียนจรัสศิลป์ 11 7 63.64% 0 0% 3 27.27% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 23 6 26.09% 7 30.43% 4 17.39% 6 26.09% 23
35 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 17 6 35.29% 6 35.29% 2 11.76% 3 17.65% 17
36 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 16 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
37 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 18 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 4 22.22% 18
40 โรงเรียนนานกกก 15 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
41 โรงเรียนบ้านกองโค 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
43 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 12 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
44 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 13 5 38.46% 0 0% 7 53.85% 1 7.69% 13
46 โรงเรียนบ้านท่าอวน 10 5 50% 0 0% 4 40% 1 10% 10
47 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 11 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 5 45.45% 11
49 โรงเรียนบ้านวังสำโม 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนวัดสว่าง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านแสนขัน 26 4 18.18% 6 27.27% 7 31.82% 5 22.73% 22
52 โรงเรียนบ้านร้องลึก 19 4 21.05% 6 31.58% 4 21.05% 5 26.32% 19
53 โรงเรียนบ้านฟากบึง 13 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 11 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
55 โรงเรียนวัดพระฝาง 10 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
58 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
59 โรงเรียนบ้านเหล่า 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนบ้านดอนโพ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนวัดดอนสัก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 9 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
66 โรงเรียนวัดโรงม้า 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 17 3 17.65% 5 29.41% 6 35.29% 3 17.65% 17
68 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 12 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
69 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 14 3 21.43% 3 21.43% 5 35.71% 3 21.43% 14
70 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
72 โรงเรียนวัดห้องสูง 12 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 11
73 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านขอม 10 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
77 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 9 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 10 3 30% 1 10% 3 30% 3 30% 10
79 โรงเรียนชายเขาวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านหัวหาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนรัองประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
82 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 9 3 37.5% 0 0% 0 0% 5 62.5% 8
84 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
85 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
86 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
87 โรงเรียนบ้านดารา 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนวัดดอกไม้ 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนวัดใหม่ 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 9 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
91 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 10 2 20% 2 20% 5 50% 1 10% 10
92 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
93 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
94 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
95 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนวัดช่องลม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 12 2 16.67% 1 8.33% 4 33.33% 5 41.67% 12
98 โรงเรียนวัดผาจักร 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 10 2 20% 0 0% 4 40% 4 40% 10
105 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
106 โรงเรียนวัดศรีธาราม 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 7 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
108 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
109 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 7 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 12 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 11
115 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
116 โรงเรียนวัดดอย 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนไร่อ้อย 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
119 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
120 โรงเรียนวัดคลองนาพง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
121 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
123 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านดินแดง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
125 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
126 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
127 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนสามัคยาราม 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
133 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
134 โรงเรียนบ้านชำตก 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านชำทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโสภณ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 6 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
144 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
145 โรงเรียนบ้านผักขวง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
146 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านวังสะโม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านปากคลอง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนวัดน้ำใส 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
151 โรงเรียนวัดวังยาง 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
152 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
159 โรงเรียนบ้านหัวดุม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านหัวดาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
165 โรงเรียนบ้านวังแดง 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
166 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
167 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
168 โรงเรียนวัดนาทะเล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านนาลับแลง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
170 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
171 โรงเรียนบ้านเขาสัก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
172 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
173 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
174 โรงเรียนศรีอุทิศ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]