หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชายเขาวิทยา 5 22 9
2 004 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 11 17 13
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 33 77 42
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 19 25 22
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 10 13 13
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 21 32 24
7 011 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 11 25 14
8 010 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 42 93 67
9 009 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 11 22 17
10 013 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 17 30 24
11 020 โรงเรียนนานกกก 15 30 21
12 021 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 9 16 9
13 022 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 18 42 27
14 023 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 12 24 16
15 024 โรงเรียนบ้านกองโค 11 42 22
16 025 โรงเรียนบ้านขอม 10 20 10
17 027 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 13 23 16
18 026 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 11 15 14
19 029 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 24 59 35
20 030 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 4 11 8
21 031 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 4 8 6
22 033 โรงเรียนบ้านคลองละมุง 0 0 0
23 034 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1 1 1
24 032 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 4 9 6
25 035 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 5 7 5
26 036 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 12 14 14
27 037 โรงเรียนบ้านชำตก 3 5 4
28 038 โรงเรียนบ้านชำทอง 1 3 2
29 039 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 3 7 6
30 040 โรงเรียนบ้านชำสอง 24 40 35
31 041 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 8 20 12
32 043 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 10 39 20
33 044 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 2 3 2
34 045 โรงเรียนบ้านดอนโพ 8 14 8
35 046 โรงเรียนบ้านดารา 8 12 9
36 047 โรงเรียนบ้านดินแดง 5 12 7
37 051 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 5 16 8
38 058 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 4 7 6
39 052 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 9 6
40 054 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 0 0 0
41 056 โรงเรียนบ้านท่าสัก 23 48 31
42 057 โรงเรียนบ้านท่าอวน 10 26 16
43 053 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 3 8 3
44 055 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 10 18 15
45 059 โรงเรียนบ้านนาคะนึง 0 0 0
46 060 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 4 14 6
47 061 โรงเรียนบ้านนายาง 28 55 36
48 062 โรงเรียนบ้านนาลับแลง 1 1 1
49 063 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 15 33 19
50 066 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 59 102 69
51 067 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 4 5 5
52 068 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 12 17 15
53 069 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 26 53 43
54 064 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 5 13 10
55 065 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 2 4 4
56 073 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 24 42 34
57 074 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 6 19 6
58 072 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 10 13 12
59 075 โรงเรียนบ้านปากคลอง 3 5 5
60 077 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 26 70 46
61 078 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 1 1 1
62 076 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 9 17 14
63 081 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน 0 0 0
64 079 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 9 14 13
65 080 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 8 14 11
66 082 โรงเรียนบ้านผักขวง 4 5 5
67 085 โรงเรียนบ้านฟากบึง 13 28 19
68 086 โรงเรียนบ้านร้องลึก 19 44 22
69 089 โรงเรียนบ้านวังดิน 33 74 54
70 093 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 10 18 18
71 095 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 8 23 10
72 097 โรงเรียนบ้านวังสะโม 3 5 3
73 098 โรงเรียนบ้านวังสำโม 6 12 8
74 094 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 11 29 19
75 092 โรงเรียนบ้านวังแดง 4 5 4
76 090 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 27 60 49
77 091 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 3 6 5
78 096 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1 1 1
79 100 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 7 21 10
80 101 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ 0 0 0
81 102 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 4 3
82 103 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 2 11 3
83 104 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 18 27 21
84 110 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 1 20 2
85 111 โรงเรียนบ้านหัวดาน 1 1 1
86 112 โรงเรียนบ้านหัวดุม 2 2 2
87 113 โรงเรียนบ้านหัวหาด 4 4 4
88 114 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 6 10 8
89 115 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 3 5 4
90 116 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 13 27 19
91 117 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 8 15 9
92 105 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น 2 5 4
93 106 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 2 4 2
94 108 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 7 12 9
95 109 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 4 7 5
96 107 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 9 14 11
97 028 โรงเรียนบ้านเขาสัก 1 1 1
98 048 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 5 7 5
99 049 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 4 7 4
100 050 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 0 0 0
101 070 โรงเรียนบ้านเนินซ่าน 0 0 0
102 119 โรงเรียนบ้านเหล่า 9 27 15
103 118 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 14 34 18
104 084 โรงเรียนบ้านแพะ 17 23 21
105 099 โรงเรียนบ้านแสนขัน 26 42 30
106 120 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 7 11 10
107 121 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1 2 2
108 087 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 6 13 10
109 071 โรงเรียนบ้านในเมือง 49 98 62
110 122 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 1 1 1
111 042 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 6 10 8
112 083 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 5 12 8
113 088 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 2 4 3
114 123 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 2 4 2
115 126 โรงเรียนปางต้นผึ้ง 0 0 0
116 124 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 4 6 5
117 125 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 24 47 29
118 129 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 6 8 7
119 130 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 10 15 13
120 133 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 0 0 0
121 132 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 2 2 2
122 134 โรงเรียนรัองประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 6 9 9
123 135 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 2 5 2
124 136 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 2 6 3
125 137 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 3 10 4
126 139 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 9 14 11
127 141 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 5 5 5
128 142 โรงเรียนวัดคลองนาพง 5 11 5
129 143 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 12 41 17
130 144 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 2 3 3
131 146 โรงเรียนวัดช่องลม 4 5 4
132 147 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 9 24 9
133 148 โรงเรียนวัดดอกไม้ 8 13 11
134 149 โรงเรียนวัดดอนสัก 6 25 12
135 150 โรงเรียนวัดดอย 5 20 12
136 151 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 4 20 8
137 154 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 0 0 0
138 153 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 1 3 2
139 152 โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโสภณ) 1 3 2
140 155 โรงเรียนวัดนาทะเล 1 2 1
141 156 โรงเรียนวัดน้ำใส 6 12 10
142 157 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 34 62 44
143 158 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 17 29 18
144 159 โรงเรียนวัดผาจักร 5 8 6
145 161 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 16 26 20
146 162 โรงเรียนวัดพระฝาง 10 12 10
147 167 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 7 19 14
148 168 โรงเรียนวัดวังผักรุง 0 0 0
149 169 โรงเรียนวัดวังยาง 5 10 6
150 170 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 3 5 4
151 171 โรงเรียนวัดศรีธาราม 4 8 4
152 172 โรงเรียนวัดสว่าง 5 13 9
153 173 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 10 20 16
154 174 โรงเรียนวัดห้องสูง 12 17 12
155 176 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 33 55 38
156 145 โรงเรียนวัดเจดีย์ 0 0 0
157 164 โรงเรียนวัดแม่เฉย 28 46 30
158 163 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 4 7 6
159 165 โรงเรียนวัดโรงม้า 5 23 10
160 175 โรงเรียนวัดใหม่ 7 9 9
161 160 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 5 7 5
162 166 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 7 46 16
163 177 โรงเรียนศรีอุทิศ 1 1 1
164 178 โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา 0 0 0
165 179 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 21 72 30
166 195 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 0 0 0
167 180 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 3 1
168 181 โรงเรียนสามัคยาราม 5 7 5
169 182 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 7 15 10
170 183 โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา 1 3 2
171 184 โรงเรียนหนองบัววิทยา 0 0 0
172 185 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา 0 0 0
173 186 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 14 43 25
174 190 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 28 53 39
175 193 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 117 341 194
176 192 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 23 42 34
177 140 โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ 0 0 0
178 188 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 11 20 17
179 128 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 3 5 3
180 138 โรงเรียนไร่อ้อย 6 7 6
181 001 โรงเรียนจรัสศิลป์ 11 41 16
182 131 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 9 12 11
183 187 โรงเรียนหวัวเฉียว 16 39 19
184 189 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน 0 0 0
185 191 โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก 0 0 0
186 194 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 2 4 2
187 002 โรงเรียนเจริญวิทยา 28 104 53
188 012 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 12 20 12
189 127 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร 0 0 0
190 014 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 29 68 42
191 016 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 0 0 0
192 017 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 25 91 47
193 019 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 0 0 0
194 015 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 1 3 2
195 018 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 2 4 2
196 196 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 9 17 16
รวม 1839 3997 2581
6578

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]