เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
18 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
22 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.(คอมพิวเตอร์)
แข่งขัน วันที่ 18 กันยายน 2557 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
(อ้างอิง จากบันทึกข้อสรุปการประชุม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้กอท.(คอมพิวเตอร์) 12 ก.ย.57)

1. การแข่งขัน วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค รอบรู้อาเซี่ยน
2. การสร้าง webpage ประเภท Editer อุตรดิตถ์เมืองงาม
3.เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ...(กำหนดให้ในวันแข่ง).....
4.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ( E-book)
   ชั้น ป. 4-6 เรื่อง รอบรู้อาเซี่ยน
   ชั้น ม. 1– 3 เรื่อง ภัยร้ายอีโบล่า
5.การใช้โปรแกรมนำเสนอ ( Presentation) อุตรดิตถ์เมืองงาม
 
 
หัวข้อการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
แข่งขัน วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ อาคารน้ำปาด โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
(อ้างอิง จากบันทึกข้อสรุปการประชุม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 12 ก.ย.57)

1. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" (ตามรอยพ่อหลวง) ทุกช่วงชั้น
2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี
   ช่วงชั้นที่ 1/ป.1-ป.3 (สัตว์สวย ป่างาม)
   ช่วงชั้นที่ 2/ป.4-ป.6 (ประเพณีไทย)
   ช่วงชั้นที่ 3 /ม.1-ม.3(วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน)
3.การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 (วัฒนธรรมไทย)
4.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing) ม.1-ม.3 (พระยาพิชัยดาบหัก)
5.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ตามรอยพระราชา) (ทุกช่วงชั้น)
6. การแข่งขันประติมากรรม
   ช่วงชั้นที่ 1/ป.1-ป.3 นูนต่ำ (เศรษฐกิจพอเพียง)
   ช่วงชั้นที่ 1/ป.4-ป.6 นูนสูง (เศรษฐกิจพอเพียง)
   ช่วงชั้นที่ 3 /ม.1-ม.3 ลอยตัว (พระอภัยมณี)
 
 
หัวข้อการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
แข่งขัน วันที่ 18 กันยายน 2557 อาคาร อนุบาล โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด
1. กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (ชุมชนของเรา)
   ผู้ประสานงาน อ.ไพรมณี ไชยมิ่ง ร.ร.บ้านห้วยสูน
2. กิจกรรมฉีก ตัด ปะ (ชุมชนของเรา)
   ผู้ประสานงาน อ.หนึ่งฤทัย ขิงหอม ร.ร.ชุมชนไกรลาสฯ
3. กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียน (สัตว์ป่าสวยงาม)
   ผู้ประสานงาน อ.กิตติยา เรือนอินทร์ ร.ร.นิคมฯ 1
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 101
จำนวนทีม 960
จำนวนนักเรียน 1,998
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,409
จำนวนกรรมการ 715
ครู+นักเรียน 3,407
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,122
ประกาศผลแล้ว 184/252 (73.02%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 12
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 30
สัปดาห์ที่แล้ว 57
เดือนนี้ 169
เดือนที่แล้ว 251
ปีนี้ 2,560
ทั้งหมด 133,355