หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อนุบาล ห้อง อนุบาล 3/1 18 ก.ย. 2557 9.00 - 12.00 กำหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 18 ก.ย. 2557 9.00 - 12.00 กำหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อนุบาล ห้อง อนุบาล 1/1 18 ก.ย. 2557 9.00 - 12.00 กำหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อนุบาล ห้อง อนุบาล 1/2 18 ก.ย. 2557 9.00 - 12.00 กำหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]