หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่
-
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อาคาร รร ดีประจำตำบล ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 19 ก.ย. 2557 13.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]