หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 38 29 76.32% 3 7.89% 0 0% 6 15.79% 38
2 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 33 25 86.21% 2 6.9% 1 3.45% 1 3.45% 29
3 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 43 23 76.67% 4 13.33% 2 6.67% 1 3.33% 30
4 โรงเรียนบ้านปากปาด 40 22 57.89% 8 21.05% 4 10.53% 4 10.53% 38
5 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 29 17 62.96% 4 14.81% 2 7.41% 4 14.81% 27
6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 22 16 72.73% 3 13.64% 2 9.09% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 28 15 60% 7 28% 1 4% 2 8% 25
8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 22 15 71.43% 4 19.05% 0 0% 2 9.52% 21
9 โรงเรียนบ้านนาไพร 25 15 71.43% 3 14.29% 3 14.29% 0 0% 21
10 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 19 15 78.95% 2 10.53% 0 0% 2 10.53% 19
11 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 22 14 70% 4 20% 0 0% 2 10% 20
12 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 22 13 68.42% 3 15.79% 1 5.26% 2 10.53% 19
13 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 17 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนบ้านนาบัว 15 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 22 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านทรายขาว 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 19 11 61.11% 1 5.56% 1 5.56% 5 27.78% 18
19 โรงเรียนสว่างวิทย์ 21 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
20 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 19 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
21 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 18 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
22 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 14 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 17 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
25 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 23 8 42.11% 6 31.58% 4 21.05% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
27 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
28 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
30 โรงเรียนบ้านใหม่ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
31 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 18 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
33 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 14 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 13 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
35 โรงเรียนวัดหนองหิน 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านน้ำลี 16 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
38 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 11 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
39 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 21 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 5 29.41% 17
40 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 12 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 11 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนวัดนาขุม 10 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
48 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านนาแซง 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนวัดวังกอง 12 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
51 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านเดิ่น 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
56 โรงเรียนบ้านชําบอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านสุมข้าม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านม่วง 9 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
59 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
63 โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
64 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
70 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนสมพงษ์วิทยา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สาขาวัดศรีสะอาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านงอมมด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านห้วยเนียม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านห้วยยศ 7 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
79 โรงเรียนวัดปากไพร 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านห้วยหูด 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านย่านดู่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านต้นม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
90 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]