หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 2 2
2 002 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 5 10 7
3 003 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 8 24 15
4 005 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 7 13 12
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 22 46 34
6 009 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 17 42 25
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 19 30 29
8 006 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 22 39 30
9 007 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สาขาวัดศรีสะอาด 2 4 4
10 011 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 33 73 49
11 012 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 12 37 23
12 013 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0
13 014 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 1 2 2
14 015 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 7 12 11
15 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 16 33 20
16 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 10 3
17 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 3 3 3
18 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 5 12 9
19 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 11 17 15
20 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 2 1
21 016 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 19 31 27
22 017 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 5 4
23 024 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 5 12 6
24 025 โรงเรียนบ้านงอมถ้ำ 0 0 0
25 026 โรงเรียนบ้านงอมมด 2 8 4
26 027 โรงเรียนบ้านชําบอน 3 12 6
27 028 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 1 2 1
28 032 โรงเรียนบ้านต้นม่วง 1 1 1
29 033 โรงเรียนบ้านทรายขาว 16 22 19
30 035 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 1 1
31 034 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 3 7 4
32 037 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 2 6 4
33 038 โรงเรียนบ้านนาบัว 15 35 15
34 039 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 6 16 10
35 042 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 13 24 20
36 036 โรงเรียนบ้านนาแซง 8 12 10
37 040 โรงเรียนบ้านนาไพร 25 55 31
38 041 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 5 6 5
39 044 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 2 4 2
40 046 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 2 2 2
41 047 โรงเรียนบ้านน้ำลี 16 32 25
42 048 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 18 38 30
43 045 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 7 15 9
44 043 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 3 4 4
45 049 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 29 46 30
46 050 โรงเรียนบ้านปากปาด 40 82 60
47 051 โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลอง 0 0 0
48 053 โรงเรียนบ้านปางคอม 0 0 0
49 052 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 11 16 18
50 057 โรงเรียนบ้านม่วง 9 23 15
51 056 โรงเรียนบ้านม่วง สาขาบ้านชำบุ่น 0 0 0
52 058 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 6 16 6
53 059 โรงเรียนบ้านย่านดู่ 1 2 2
54 061 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 1 1 1
55 062 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 19 49 32
56 063 โรงเรียนบ้านสุมข้าม 3 3 3
57 064 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 11 15 14
58 065 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 0 0 0
59 066 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 2 3 2
60 068 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 22 46 38
61 067 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สาขาบ้านเพีย 0 0 0
62 071 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 14 27 22
63 074 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 22 39 30
64 075 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 13 32 19
65 077 โรงเรียนบ้านห้วยยศ 7 26 11
66 078 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 18 33 22
67 079 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 22 59 36
68 104 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 0 0 0
69 081 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 21 42 32
70 082 โรงเรียนบ้านห้วยหูด 4 5 4
71 070 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 6 14 12
72 072 โรงเรียนบ้านห้วยเนียม 2 4 4
73 076 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 8 16 9
74 073 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0 0 0
75 069 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 5 10 9
76 031 โรงเรียนบ้านเดิ่น 5 9 6
77 029 โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 4 6 6
78 030 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 28 57 42
79 105 โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น 4 5 5
80 106 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 6 11 6
81 083 โรงเรียนบ้านใหม่ 8 19 12
82 060 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 4 5 4
83 084 โรงเรียนประชานิคมวิทยา 0 0 0
84 085 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 43 101 76
85 086 โรงเรียนผาเต่าพัฒนา 0 0 0
86 088 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 14 42 27
87 089 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 23 51 34
88 090 โรงเรียนวัดนาขุม 10 16 10
89 091 โรงเรียนวัดปากไพร 3 4 4
90 093 โรงเรียนวัดวังกอง 12 37 19
91 094 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 13 24 20
92 095 โรงเรียนวัดหนองหิน 9 26 18
93 092 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 3 7 5
94 096 โรงเรียนสมพงษ์วิทยา 3 4 3
95 097 โรงเรียนสว่างวิทย์ 21 50 34
96 098 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 9 25 18
97 099 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 38 56 44
98 100 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 17 35 24
99 102 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 13 26 18
100 004 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 2 4 2
101 087 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 4 8 7
รวม 960 1998 1409
3407

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]