สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 29 3 0 6 32
2 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 24 2 1 1 27
3 ป่ากั้งวิทยา 21 4 2 1 27
4 บ้านปากปาด 20 8 3 3 31
5 บ้านบ่อเบี้ย 17 3 2 4 22
6 บ้านสีเสียดบํารุง 15 2 0 2 17
7 บ้านห้วยผึ้ง 14 4 0 2 18
8 บ้านนาไพร 14 3 3 0 20
9 บ้านห้วยลึก 12 3 2 1 17
10 บ้านนาบัว 12 2 0 1 14
11 ชุมชนบ้านนากล่ำ 12 2 0 0 14
12 บ้านเด่นเหล็ก 11 6 1 1 18
13 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 11 3 1 2 15
14 บ้านทรายขาว 11 3 1 1 15
15 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 11 3 0 0 14
16 น้ำพร้าสามัคคี 10 5 2 0 17
17 บ้านห้วยคอม 10 4 0 2 14
18 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 10 4 0 0 14
19 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 10 2 0 0 12
20 ราชประชานุเคราะห์ 13 10 1 0 2 11
21 อนุบาลบ้านโคก 9 4 2 0 15
22 สว่างวิทย์ 9 1 0 0 10
23 วัดจอมแจ้ง 8 6 4 1 18
24 บ้านน้ำหมัน 8 3 1 0 12
25 สิงห์คอมพิทยา 8 1 0 0 9
26 วัดวังสัมพันธ์ 7 4 1 1 12
27 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 7 1 2 1 10
28 ชุมชนวัดมหาธาตุ 7 1 1 5 9
29 บ้านใหม่ 7 0 1 0 8
30 บ้านห้วยยาง 6 5 3 2 14
31 บ้านนาหน่ำ 6 4 1 0 11
32 บ้านห้วยต้าวิทยา 6 2 2 0 10
33 วัดหนองหิน 6 2 0 1 8
34 บ้านห้วยมุ่น 6 2 0 1 8
35 จริมอนุสรณ์1 6 2 0 0 8
36 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 6 0 0 0 6
37 บ้านห้วยสูน 5 4 3 5 12
38 บ้านปางเกลือ 4 5 1 0 10
39 บ้านห้วยเดื่อ 4 1 1 0 6
40 บ้านหนองแห้ว 4 1 0 2 5
41 บ้านห้วยแมง 4 1 0 0 5
42 บ้านน้ำแพ 4 0 1 1 5
43 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 4 0 0 0 4
44 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 3 4 0 0 7
45 วัดนาขุม 3 3 0 2 6
46 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 3 2 0 0 5
47 บ้านโป่งพาน 3 2 0 0 5
48 บ้านนาแซง 3 1 3 1 7
49 บ้านม่วงชุม 3 1 1 1 5
50 บ้านน้ำลี 3 1 1 0 5
51 บ้านไร่ตีนตก 3 1 0 0 4
52 บ้านเดิ่น 3 1 0 0 4
53 บ้านนาไร่เดียว 3 0 1 1 4
54 บ้านสุมข้าม 3 0 0 0 3
55 บ้านชําบอน 3 0 0 0 3
56 บ้านม่วง 2 2 1 2 5
57 บ้านนาผักฮาด 2 2 0 0 4
58 ไผ่งามวิทยา 2 2 0 0 4
59 บ้านห้วยไคร้ 2 1 0 0 3
60 วัดโพธิ์ชัย 2 1 0 0 3
61 จริมอนุสรณ์ 2 2 0 1 1 3
62 บ้านโป่งปุ้น 2 0 0 2 2
63 บ้านน้ำไคร้ 2 0 0 1 2
64 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 0 0 0 2
65 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
66 บ้านน้ำลัดสามัคคี 2 0 0 0 2
67 บ้านน้ำต๊ะ 2 0 0 0 2
68 บ้านเด่นชาติ 1 2 0 1 3
69 วัดวังกอง 1 1 1 2 3
70 บ้านกิ่วเคียน 1 1 0 0 2
71 บ้านท่าโพธิ์ 1 1 0 0 2
72 บ้านห้วยครั่ง 1 1 0 0 2
73 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม สาขาวัดศรีสะอาด 1 1 0 0 2
74 สมพงษ์วิทยา 1 1 0 0 2
75 บ้านงอมมด 1 1 0 0 2
76 บ้านห้วยเนียม 1 1 0 0 2
77 บ้านห้วยยศ 1 0 2 1 3
78 วัดปากไพร 1 0 1 1 2
79 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 0 0 0 1
80 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 0 0 0 1
81 บ้านซําบ้อ 1 0 0 0 1
82 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 0 0 0 1
83 บ้านท่าเรือ 1 0 0 0 1
84 บ้านห้วยหูด 0 2 0 0 2
85 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 1 0 0 1
86 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 0 1 0 0 1
87 บ้านนาต้นโพธิ์ 0 0 2 0 2
88 บ้านต้นม่วง 0 0 0 1 0
89 บ้านวังหัวดอย 0 0 0 1 0
รวม 501 155 56 67 779