สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=74 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 12 8 9 29 29 3 0 6 32
2 บ้านปากปาด 11 6 6 23 22 8 4 4 34
3 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 9 8 4 21 25 2 1 1 28
4 บ้านนาไพร 9 3 0 12 15 3 3 0 21
5 บ้านเด่นเหล็ก 7 5 5 17 15 7 1 2 23
6 บ้านสีเสียดบํารุง 6 5 2 13 15 2 0 2 17
7 บ้านบ่อเบี้ย 6 4 2 12 17 4 2 4 23
8 บ้านห้วยคอม 6 2 3 11 14 4 0 2 18
9 บ้านห้วยผึ้ง 5 4 4 13 15 4 0 2 19
10 บ้านห้วยลึก 5 2 8 15 16 3 2 1 21
11 ป่ากั้งวิทยา 4 6 8 18 23 4 2 1 29
12 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 4 5 2 11 12 3 0 0 15
13 ราชประชานุเคราะห์ 13 4 5 1 10 10 1 0 2 11
14 ชุมชนบ้านนากล่ำ 4 4 1 9 12 2 0 0 14
15 วัดจอมแจ้ง 4 3 3 10 8 6 4 1 18
16 บ้านทรายขาว 4 2 1 7 11 3 1 1 15
17 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 4 1 0 5 5 3 0 0 8
18 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 4 0 0 4 7 0 0 0 7
19 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 3 4 2 9 11 4 0 0 15
20 สว่างวิทย์ 3 3 1 7 11 1 0 0 12
21 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 3 2 4 9 13 3 1 2 17
22 ชุมชนวัดมหาธาตุ 3 2 1 6 11 1 1 5 13
23 บ้านใหม่ 3 1 2 6 7 0 1 0 8
24 บ้านสุมข้าม 3 0 0 3 3 0 0 0 3
25 บ้านน้ำหมัน 2 5 3 10 10 3 1 0 14
26 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 2 4 2 8 7 1 2 1 10
27 บ้านห้วยยาง 2 4 1 7 6 5 3 2 14
28 บ้านนาบัว 2 3 1 6 12 2 0 1 14
29 อนุบาลบ้านโคก 2 3 0 5 9 4 2 0 15
30 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 2 2 3 7 10 2 0 0 12
31 บ้านนาหน่ำ 2 2 1 5 7 4 2 0 13
32 วัดหนองหิน 2 2 1 5 6 2 0 1 8
33 บ้านห้วยมุ่น 2 1 2 5 6 2 0 1 8
34 วัดวังสัมพันธ์ 2 1 1 4 7 4 1 1 12
35 บ้านหนองแห้ว 2 1 0 3 6 1 0 2 7
36 บ้านห้วยไคร้ 2 0 1 3 3 1 0 0 4
37 จริมอนุสรณ์ 2 2 0 1 3 2 0 1 1 3
38 บ้านชําบอน 2 0 0 2 3 0 0 0 3
39 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 น้ำพร้าสามัคคี 1 6 3 10 10 5 2 0 17
41 จริมอนุสรณ์1 1 4 2 7 6 2 0 0 8
42 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1 3 1 5 5 0 0 0 5
43 สิงห์คอมพิทยา 1 2 2 5 8 1 0 0 9
44 บ้านห้วยสูน 1 2 2 5 5 4 3 5 12
45 บ้านน้ำลี 1 2 1 4 6 1 1 2 8
46 บ้านห้วยเดื่อ 1 2 1 4 4 1 1 0 6
47 บ้านห้วยต้าวิทยา 1 1 4 6 6 2 2 0 10
48 บ้านปางเกลือ 1 1 3 5 4 5 1 0 10
49 วัดโพธิ์ชัย 1 1 1 3 2 1 0 0 3
50 บ้านห้วยแมง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
51 วัดวังกอง 1 1 0 2 3 1 1 2 5
52 บ้านม่วง 1 1 0 2 2 2 1 2 5
53 บ้านนาแซง 1 0 1 2 3 1 3 1 7
54 บ้านม่วงชุม 1 0 1 2 3 1 1 1 5
55 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
56 บ้านโป่งพาน 1 0 0 1 3 2 0 0 5
57 บ้านน้ำลัดสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 บ้านกิ่วเคียน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 บ้านห้วยยศ 1 0 0 1 1 0 2 1 3
62 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านซําบ้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านน้ำแพ 0 1 2 3 4 0 1 1 5
66 บ้านไร่ตีนตก 0 1 2 3 3 1 0 0 4
67 บ้านเดิ่น 0 1 0 1 3 1 0 0 4
68 บ้านน้ำต๊ะ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านห้วยครั่ง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านท่าเรือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านนาไร่เดียว 0 0 3 3 3 0 1 1 4
73 วัดนาขุม 0 0 2 2 3 3 0 2 6
74 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 0 0 1 1 3 4 0 0 7
75 บ้านนาผักฮาด 0 0 1 1 2 2 0 0 4
76 บ้านน้ำไคร้ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
77 บ้านเด่นชาติ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
78 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม สาขาวัดศรีสะอาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
79 วัดปากไพร 0 0 1 1 1 0 1 1 2
80 บ้านย่านดู่ 0 0 1 1 0 0 1 0 1
81 ไผ่งามวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
82 บ้านโป่งปุ้น 0 0 0 0 2 0 0 2 2
83 สมพงษ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 บ้านงอมมด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
85 บ้านห้วยเนียม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 บ้านห้วยหูด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
87 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บ้านนาต้นโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
89 บ้านต้นม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
90 บ้านวังหัวดอย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 181 147 125 453 546 158 59 71 763