สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 12 8 9 29 29 3 0 6 32
2 บ้านปากปาด 10 5 5 20 20 8 3 3 31
3 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 8 8 4 20 24 2 1 1 27
4 บ้านนาไพร 8 3 0 11 14 3 3 0 20
5 บ้านสีเสียดบํารุง 6 5 2 13 15 2 0 2 17
6 บ้านบ่อเบี้ย 6 3 2 11 17 3 2 4 22
7 บ้านเด่นเหล็ก 5 4 5 14 11 6 1 1 18
8 บ้านห้วยผึ้ง 5 4 3 12 14 4 0 2 18
9 ราชประชานุเคราะห์ 13 4 5 1 10 10 1 0 2 11
10 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 4 4 2 10 11 3 0 0 14
11 ชุมชนบ้านนากล่ำ 4 4 1 9 12 2 0 0 14
12 วัดจอมแจ้ง 4 3 3 10 8 6 4 1 18
13 บ้านทรายขาว 4 2 1 7 11 3 1 1 15
14 ป่ากั้งวิทยา 3 6 8 17 21 4 2 1 27
15 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 3 3 2 8 10 4 0 0 14
16 บ้านห้วยลึก 3 2 7 12 12 3 2 1 17
17 บ้านห้วยคอม 3 2 3 8 10 4 0 2 14
18 สว่างวิทย์ 3 2 1 6 9 1 0 0 10
19 บ้านใหม่ 3 1 2 6 7 0 1 0 8
20 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 3 0 0 3 6 0 0 0 6
21 บ้านสุมข้าม 3 0 0 3 3 0 0 0 3
22 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 2 4 2 8 7 1 2 1 10
23 บ้านห้วยยาง 2 4 1 7 6 5 3 2 14
24 บ้านนาบัว 2 3 1 6 12 2 0 1 14
25 อนุบาลบ้านโคก 2 3 0 5 9 4 2 0 15
26 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 2 2 3 7 10 2 0 0 12
27 วัดหนองหิน 2 2 1 5 6 2 0 1 8
28 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 2 1 4 7 11 3 1 2 15
29 บ้านห้วยมุ่น 2 1 2 5 6 2 0 1 8
30 วัดวังสัมพันธ์ 2 1 1 4 7 4 1 1 12
31 บ้านห้วยไคร้ 2 0 1 3 2 1 0 0 3
32 จริมอนุสรณ์ 2 2 0 1 3 2 0 1 1 3
33 บ้านชําบอน 2 0 0 2 3 0 0 0 3
34 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 น้ำพร้าสามัคคี 1 6 3 10 10 5 2 0 17
36 บ้านน้ำหมัน 1 5 2 8 8 3 1 0 12
37 จริมอนุสรณ์1 1 4 2 7 6 2 0 0 8
38 สิงห์คอมพิทยา 1 2 2 5 8 1 0 0 9
39 บ้านห้วยสูน 1 2 2 5 5 4 3 5 12
40 ชุมชนวัดมหาธาตุ 1 2 1 4 7 1 1 5 9
41 บ้านห้วยเดื่อ 1 2 1 4 4 1 1 0 6
42 บ้านห้วยต้าวิทยา 1 1 4 6 6 2 2 0 10
43 บ้านปางเกลือ 1 1 3 5 4 5 1 0 10
44 บ้านนาหน่ำ 1 1 1 3 6 4 1 0 11
45 วัดโพธิ์ชัย 1 1 1 3 2 1 0 0 3
46 บ้านห้วยแมง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
47 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 1 0 2 3 2 0 0 5
48 บ้านม่วง 1 1 0 2 2 2 1 2 5
49 บ้านนาแซง 1 0 1 2 3 1 3 1 7
50 บ้านม่วงชุม 1 0 1 2 3 1 1 1 5
51 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
52 บ้านโป่งพาน 1 0 0 1 3 2 0 0 5
53 บ้านน้ำลัดสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านกิ่วเคียน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านห้วยยศ 1 0 0 1 1 0 2 1 3
57 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านซําบ้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 0 3 1 4 4 0 0 0 4
61 บ้านน้ำแพ 0 1 2 3 4 0 1 1 5
62 บ้านไร่ตีนตก 0 1 2 3 3 1 0 0 4
63 บ้านน้ำลี 0 1 1 2 3 1 1 0 5
64 บ้านหนองแห้ว 0 1 0 1 4 1 0 2 5
65 บ้านเดิ่น 0 1 0 1 3 1 0 0 4
66 บ้านน้ำต๊ะ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านห้วยครั่ง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
68 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านท่าเรือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านนาไร่เดียว 0 0 3 3 3 0 1 1 4
71 วัดนาขุม 0 0 2 2 3 3 0 2 6
72 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 0 0 1 1 3 4 0 0 7
73 บ้านนาผักฮาด 0 0 1 1 2 2 0 0 4
74 บ้านน้ำไคร้ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
75 บ้านเด่นชาติ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
76 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม สาขาวัดศรีสะอาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
77 วัดปากไพร 0 0 1 1 1 0 1 1 2
78 ไผ่งามวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
79 บ้านโป่งปุ้น 0 0 0 0 2 0 0 2 2
80 วัดวังกอง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
81 สมพงษ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
82 บ้านงอมมด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
83 บ้านห้วยเนียม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 บ้านห้วยหูด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
85 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านนาต้นโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
88 บ้านต้นม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
89 บ้านวังหัวดอย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 155 137 120 412 501 155 56 67 712