ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 97.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 91.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งพาน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเดิ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน