ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านย่านดู่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำลี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 50 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน