ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 62 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำแพ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน