ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 38 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 34 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 26 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 24 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 12 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน