ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 44 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน