ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน