ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหนองหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำแพ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน