ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 98.01 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 93.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74.49 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72.18 เงิน 6  
7 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
10 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สาขาวัดศรีสะอาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
12 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
13 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
14 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหูด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
16 โรงเรียนบ้านห้วยเนียม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
17 โรงเรียนบ้านเด่นชาติ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
19 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
20 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 7  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
22 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
25 โรงเรียนบ้านน้ำลี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
26 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
27 โรงเรียนบ้านห้วยแมง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
28 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
29 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
30 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน