ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สาขาวัดศรีสะอาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเนียม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
15 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
16 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
17 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
19 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านน้ำลี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
25 โรงเรียนบ้านห้วยหูด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
26 โรงเรียนบ้านห้วยแมง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
27 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
28 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
29 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน