ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน