ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเดิ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน