ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซําบ้อ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน